Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 44 Bài đọc 2: Đến trường Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Câu 1, 2 trang 44 luyện tập Bài đọc 2: Đến trường - Bài 10 Vui đến trường, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Đặt dấu phẩu vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

Câu 1 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt dấu phẩu vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

M: Các bạn đang tập đọc, làm toán.

a. Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học phòng thực hành.

b. Các bạn đang nặn đồ chơi vẽ tranh

c. Cậu bé đã hiểu ra rất thích đi học.

Trả lời:

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi, vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra, rất thích đi học.

Câu 2 trang 44 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường và cho biết:

a. Mẹ khen cô giáo thế nào?

b. Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ thế nào?

* Viết 2 – 3 câu nhận xét lời khen của mẹ cậu bé, lời đáp của cô giáo.

Trả lời:

a. Mẹ đã khen cô giáo rằng: Cô như có phép màu ấy ạ.

b. Cô giáo đã đáp lại lời khen của mẹ rằng: Có gì đâu! Các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan