Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 54 Bài đọc 1: Bà nội, bà ngoại Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Câu 1, 2 trang 54 phần luyện tập Bài đọc 1: Bà nội, bà ngoại, bài 13 Yêu kính ông bà, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Đặt các dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

Câu 1 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm và viết lại các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong 1 khổ thơ:

Khổ thơ 1: M: Cháu thương cả hai bà.

Trả lời:

- Khổ 1: Và thương cả hai bà

- Khổ 2: Yêu cháu, bà trồng na

- Khổ 3: Biết là bà ngoại mong / Lại thương bà nội trông

- Khổ 4: Cháu nhớ về thiết tha

Câu 2 trang 54 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt các dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a. Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội ông bà ngoại.

b. Em giúp ông bà quét nhà nhặt rau cho gà ăn.

Trả lời:

a. Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại.

b. Em giúp ông bà quét nhà, nhặt rau, cho gà ăn.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan