Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 59, 60 Bài đọc 2: Con nuôi Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Câu 1, câu 2 trang 59, 60, bài viết 2 trang 60 phần luyện tập Bài đọc 2: Con nuôi, bài 14 Công cha nghĩa mẹ, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Hãy kể về một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em.

Câu 1 trang 59 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Nói lời đồng ý của em:

a. Với nhận xét của bạn Ngọc về bức tranh.

b. Với câu nói của bố mẹ bạn Ngọc.

Trả lời:

Nói lời đồng ý của em.

a. Mình đồng ý với nhận xét của Ngọc. Mình cũng thấy các thành viên trong gia đình rất yêu quý nhau.

b. Mình đồng ý với nhận xét của Ngọc. Con nuôi tuy không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên bằng tình yêu thương của cha mẹ.

Câu 2 trang 59, 60 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? Để nói về:

a) Tình cảm của bố mẹ nuôi với bạn Ngọc.

b) Tình cảm của bạn Ngọc với bố mẹ nuôi.

Trả lời:

a. Bố mẹ nuôi rất yêu thương Ngọc.

b. Ngọc rất yêu quý và biết ơn bố mẹ nuôi.

Bài viết 2 trang 60 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa vào những điều vừa kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em.

Trả lời:

Bố mẹ luôn là người quan tâm và chăm sóc cho em hằng ngày. Có lần em bị sốt rất cao, bố mẹ là những người đã luôn ở bên cạnh em khi ấy. Mẹ nấu cháo cho em ăn. Bố đi mua thuốc rồi dỗ cho em uống. Cả đêm hôm ấy, bố mẹ thay phiên nhau trông nom và chăm sóc cho em. Sáng hôm sau, em đã đỡ sốt. Bố mẹ vì em mà vất vả như vậy, em thấy rất cảm động và thấy yêu bố mẹ nhiều hơn nữa.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan