Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 7 Bài đọc 1 - Bài 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Câu 1, 2 trang 7 - phần luyện tập Bài đọc 1: Ngày hôm qua đâu rồi? bài 2 thời gian của em vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Điền các từ ngữ chỉ ngày phù hợp với chỗ trống:

Câu 1 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Điền các từ ngữ chỉ ngày phù hợp với chỗ trống:

Trả lời:

Câu 2 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Điền các từ ngữ chỉ năm phù hợp với chỗ trống:

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan