Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Luyện tập trang 9, 10 Bài đọc 2 Một ngày hoài phí Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Phần luyện tập, bài viết 2 trang 9, 10 Bài đọc 2 Một ngày hoài phí - Bài 2 thời gian của em vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Viết tiếp để hoàn thành câu: Mẹ đã ….. để cậu bé thấy hôm đó mọi người đã làm được rất nhiều việc.

Câu 1 - Bài đọc 2 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết tiếp để hoàn thành câu: Mẹ đã ….. để cậu bé thấy hôm đó mọi người đã làm được rất nhiều việc.

Trả lời:

Mẹ đã đưa cậu bé đến một bên một đống thóc lớn và đến thư viện để cậu bé thấy hôm đó mọi người đã làm được rất nhiều việc.

Câu 2 - Bài đọc 2 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Cuối cùng, cậu bé đã hiểu ra điều gì?

Trả lời:

Cuối cùng, cậu bé hiểu ra rằng mình đã để một ngày trôi qua hoài phí.

Bài viết 2:

Câu 1 - Bài viết 2 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

Đây là những cuốn sách mọi người đã đọc.

Trả lời:

Câu hỏi cho bộ phận in đậm là: Đây là gì?

Câu 2 - Bài viết 2 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Dựa theo câu mẫu ở bài tập 1, viết 1 – 2 câu giới thiệu với bạn 1 -2 đồ vật em có treen bàn hoặc trong cặp sách.

Trả lời:

- Đây là chiếc bút chì mà tớ yêu thích nhất.

- Đây là món quà mà bố tặng tớ nhân dịp sinh nhật 6 tuổi.

Câu 3 - Bài viết 2 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Viết bản tự thuật của em theo mẫu sau:

Tự thuật

Họ và tên: ........................................

Nam, nữ: .............................................

Ngày sinh:...........................................

Nơi sinh:............................................

Quê quán:...........................................

Nơi ở hiện nay:......................................

Học sinh lớp:.........................................

Trường:.................................................

Sở thích:................................................

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Người tự thuật

Trả lời:

Tự thuật

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

Nam, nữ: Nam

Ngày sinh: 2/2/2014

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Thuận Sơn – Đô Lương – Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Thường Tín – Thường Tín – Hà Nội

Học sinh lớp: 2A

Trường: Tiểu học Nguyễn Du

Sở thích: đá bóng, đọc truyện tranh

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

Người tự thuật

Nam

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan