Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4 trên 292 phiếu

Luyện từ và câu - Câu hỏi và dấu chấm hỏi. 1. Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng sau

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÂU HỎI VÀ DẤU CHẤM HỎI

1. Nhận xét

Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao (tiếng Việt 4, tập một, trang 125). Các câu hỏi ấy là của ai, để hỏi ai ? Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Câu hỏi

Của ai

Hỏi ai

Dấu hiệu

1) .....

2) .....

 .....

 ......

 .....

I - Luyện tập

1. Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay (Tiếng Việt 4, tập một, trang 85, 114) và ghi vào bảng sau :

Câu hỏi

Của ai

Hỏi ai

Từ nghi vấn

Bài Thưa chuyện với mẹ

M: 1) Con vừa bảo gì ?

2) ...

3) ..

của mẹ

 ...

hỏi Cương

...

 gì

...

Bài Hai bàn tay

1) ...

2) ...

3) ...

4 .....

  ...

  ...

....

TRẢ LỜI:

I - Nhận xét

Ghi lại các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường lên các vì sao (tiếng Việt 4, tập một, trang 125). Các câu hỏi ấy là của ai, để hỏi ai ? Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là câu hỏi ?

Câu hỏi

Của ai

Hỏi ai

Dấu hiệu

1. Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được ?

Xi-ôn-cốp-xki

Tự hỏi bản thân

Bắt đầu bằng từ “vì sao” và kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

2. Cậu làm thế nào mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế ?

Một người bạn của Xi-ôn-cốp-xki

Xi-ôn-cốp-xki

- Trong câu xuất hiện từ thế nào và kết thúc bằng dấu chấm hòi.

 II - Luyện tập

1. Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng sau :

TT

Câu hỏi

Câu hỏi của ai

Để hỏi ai ?

Từ nghi vấn

1

 

Bài Thưa chuyện với mẹ

Con vừa bảo gì ?

Câu hỏi của mẹ

để hỏi Cương

Ai xui con thế ?

Câu hỏi của mẹ

để hỏi Cương

thế

2

 

Bài Hai bàn tay

Anh có yêu nước không ?

 

Câu hỏi của Bác Hồ

 

Hỏi bác Lê

 

 có không

Anh có thể giữ bí mật không ?

Câu hỏi của Bác Hồ

Hỏi bác Lê

có không

Anh có muốn đi với tôi không ? Câu hỏi của bác Lê Hỏi bác Lê có không
Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền ? Câu hỏi của bác Lê Hỏi bác Lê đâu

2. Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu (Xem ví dụ (M :) trong sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 131).

Câu Câu hỏi
Câu 1: Nào ngờ chữ ông xấu quá, quan đọc không được, thét lính đuổi bà ra khỏi huyện đường.

1. Vì sao quan đuổi bà ra khỏi huyện đường ?

2. Quan đã thét lính làm gì bà lão ?

3. Bà cụ bị ai đuổi ra khỏi đường?

Câu 2: Về nhà bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận

1. Về nhà bà cụ đã làm gì ?

2. Bà cụ đã kể lại chuyện gì ?

3. Vì sao Cao Bá Quát ân hận ?

Câu 3 : Từ đó, ông dốc sức luyện viết chữ sao cho đẹp.

1. Cao Bá Quát dốc sức làm gì ?

2. Cao Bá Quát dốc sức luyện chữ để làm gì ?

3. Ông dốc sức luyện chữ từ khi nào ?

3. Em hãy đặt một câu hỏi để tự hỏi mình.

M : Mình đã đọc truyện này ở đâu rồi đấy nhỉ ?

Mình đã làm hết công việc mà mẹ đã dặn chưa nhỉ ?

Quyển sách mình mới để đây đâu rồi ?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan