Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trang 31 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 153 phiếu

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng. 1. Tìm những từ cùng nghĩa với trung thực

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRUNG THỰC - TỰ TRỌNG

1. Tìm những từ:

Cùng nghĩa với trung thực: thật thà,

Trái nghĩa với trung thực: gian dối,.

2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực :

3. Đặt dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng:

□ Tin vào bàn thân mình.

□ Quyết định lấy công việc của mình.

□ Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

□ Đánh già mình quá cao và coi thường người khác.

4.  Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về điều gì ? Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa.

 

 

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

 

 

c) Thuốc đắng dã tật.

 

 

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

 

 

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

 

 

TRẢ LỜI:

1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực :

- Cùng nghĩa với trung thực: thật thà, ngay thẳng, chân thật, thành thật, bộc trực, thẳng tính, thật tình,...

- Trái nghĩa với trung thực: gian dối, dối trá, bịp bợm, gian lận, gian manh, lừa đảo, lừa lọc, gian xảo,...

2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực :

- Từ cùng nghĩa :

Bạn Huy là người rất thẳng tính.

- Từ trái nghĩa :

Cha mẹ và thầy cô ở trường vẫn dạy em rằng : cần phải sống trung thực, không nên gian dối.

3. Đặt dấu X vào □ dưới dòng nêu đúng nghĩa của từ tự trọng :

X Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình

4. Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về điều gì ? Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Thành ngữ, tục ngữ

Nói về tính trung thực

Nói về lòng tự trọng

a) Thẳng như ruột ngựa.

X

 

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

 

X

c) Thuốc đắng dã tật.

X

 

d) Cây ngay không sợ chết đứng.

X

 

e) Đói cho sạch, rách cho thơm.

 

X

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan