Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải bài tập unit 1 tiếng Anh 11 phần Reading

A. Reading 

Part 1. Read the passage and then do the exercises that follow.

Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi sau đây.

Among the friends I have, David Warren is the one I like best. He is popular not only in my class but also throughout the school. He is talented and likes outgoings.Most students in the chool know him as a champion swimmer. David always represents the school in freestyle swimming and has won a lot of medals in competitions. Last year, in the district championship, David was the one who scored the winning goal for our school team. He is well remembered by his schoolmates for this.

David is friendly with almost everyone, and he is known as the class joker. Sometimes, before the teacher comes to the class, he would stand in front of the class and throw us a riddle. His favourite riddle is the one which asks, “Do you know why...?”. Actually he never gives us time to answer. He would shout out the answer almost immediately, and the class would burst out with laughter. Even when David is called upon to answer a question by a teacher, his answer often contains a joke or a remark which makes us laugh. Usually, because his jokes are funny, the teacher would laugh along with us.

David also likes to organise outings and gatherings. Unlike some people who usually invite certain groups of these functions, David often organises them on a class basis. Once he organised a class outing to the zoo. Towards the end of the visit, to show our appreciation, David had arranged a special treat for our class teacher who was accompanying us. It turned out that he had reserved for her the zoo’s special offering - tea with the orang utan (ape)! Of course, the animal was tamed and had been trained to sit quietly with human visitors. We all, including the teacher, were very happy and had a good laugh.

1. David Warren is the writer’s most popular friend. ☐

2. David is the best swimmer in his school. ☐

3. David always tells jokes to his friends and his teacher. ☐

4. David likes picnics and meeting friends. ☐

5. David’s most favourite outing is going to the zoo. ☐

Hướng dẫn giải 

1.F                2.T                  3. F

4. T               5. F

Dịch bài đọc 

Trong số những người bạn tôi có, David Warren là người tôi thích nhất. Anh ấy nổi tiếng không chỉ trong lớp tôi mà cả trong trường. Anh ấy có tài và thích đi chơi. Nhiều học sinh trong trường biết đến anh ấy như là một vận động viên vô địch. David luôn đại diện cho trường môn bơi tự do và đã giành được rất nhiều huy chương trong các cuộc thi. Năm ngoái, trong chức vô địch của khu vực, David là người đã ghi bàn thắng trong đội trường của chúng tôi. Anh ấy cũng được các bạn học của mình nhớ về điều này.

David là người thân thiện với hầu hết mọi người, và cậu ta được biết đến như là một chàng hề của lớp. Đôi khi, trước khi giáo viên đến lớp, anh ta sẽ đứng trước lớp và cho chúng tôi một câu đố. Câu đố yêu thích của anh ấy là câu hỏi "Bạn có biết tại sao không ...?". Trên thực tế cậu ý không bao giờ cho chúng tôi thời gian để trả lời. Cậu ta hét lên câu trả lời gần như ngay lập tức, và cả lớp sẽ bật cười. Ngay cả khi David được yêu cầu trả lời câu hỏi của giáo viên, câu trả lời của cậu ý thường chứa một câu nói đùa hoặc một nhận xét khiến chúng tôi cười. Thông thường, vì những câu chuyện cười của cậu rất vui, thầy giáo sẽ cười cùng chúng tôi.

David cũng thích tổ chức đi chơi và tụ tập. Không giống như những người thường mời một số nhóm nhất định, David thường tổ chức vui chơi cho cả lớp. Có lần cậu ấy tổ chức cho cả lớp buổi đi chơi ngoài vườn thú. Cuối chuyến đi, để thể hiện lòng kính trọng của chúng tôi với giáo viên chủ nhiệm đi cùng chúng tôi, David đã sắp xếp một chương trình đãi ngộ đặc biệt.Hóa ra anh đã dành riêng cho cô ấy món quà đặc biệt của vườn thú - trà với một con đười ươi! Tất nhiên, con vật đã được thuần hóa và đã được huấn luyện để ngồi im lặng với khách. Tất cả chúng tôi, kể cả giáo viên, rất vui và cười tươi..

Exercise 2. Answer the following questions.

Trả lời các câu hỏi sau

1. What do you know about the writer’s friend, David Warren?

2. How do you know that David is a champion swimmer?

3. How do you know that David is the class joker?

4. What is the difference between David’s and other people’s way of organising outings and gatherings?

Part 2. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án A, B, C hoặc D để hoàn thành câu hỏi dưới đây.

When we were in Greece last year, I went fishing with my friend, George. Early in the morning we were sitting quietly by the side of a lake when we had an unpleasant surprise. We saw a duck come along with three ducklings paddling cheerfully behind her. As we watched them, there was a sudden swirl in the water. We caught a glimpse of the vicious jaws of a pile - a fish which is rather like fresh water shark - and one of the ducklings was dragged below the surface.

This incident made George furious. He vowed to catch the pike. On three successive mornings he returned to the vicinity and used different kinds of bait. On the third day, George was lucky. Using an official frog as bait, he managed to hook the monster. There was a desperate fight but George was determined to capture the pike and succeeded. When he had got it ashore and killed it, he weighed the fish and found that it scaled nearly forty - a record of that district.

1. Why do you think George was sitting quietly by the lake?

A. Because he was watching the ducks.

B.  Because he wasn’t very talkative.

C.  Because he was waiting for the pike to appear.

D. Because he was fishing.

2. What does the word “surprise” in line 3 probably refer to?

A. the duck           

B. the ducklings

C. the action of the pike 

D. the time of the day

3. Which word in the third sentence of the passage suggests that the ducklings were unaware of the danger below them?

A. three                    B. along

C. paddling               D. cheerfully

4. What was George’s feeling about the incident two days later?

A He caught and killed the pike.

B. He remained determined to catch the pike.

C. He vowed that he would catch the remaining ducklings.

D. He caught a frog and used it as bait for the pike.

5. How much was the pike worth?

A. about forty kilos          

B. about forty dollars

C. no information on this point    

D. nearly forty kilos

Hướng dẫn giải

1.D         2.C        3.D          4.B            5.C 

Dịch bài đọc

Khi chúng tôi ở Hy Lạp năm ngoái, tôi đã đi câu cá với bạn tôi- George. Sáng sớm hôm đó khi mà chúng tôi đang ngồi lặng lẽ bên bờ hồ thì đột nhiên gặp phải 1 trục trặc nhỏ. Chúng tôi nhìn thấy một con vịt đi cùng với ba con vịt đang lướt sóng vui vẻ phía sau. Khi chúng tôi đang theo dõi chúng, có một vòng xoáy bất ngờ. Chúng tôi bắt gặp một đống nguy hiểm - một con cá khá giống với cá mập nước ngọt - và một con vịt bị kéo dưới nước.

Việc này khiến George giận dữ. Anh thề sẽ bắt được chúng. Ba buổi sáng sau đó, anh ta trở lại vùng đó và sử dụng các loại mồi khác nhau. Vào ngày thứ ba, George đã may mắn. Sử dụng một con ếch làm mồi, anh ta đã vất vả để xoay sở móc con mồi quái vật đó. Một cuộc chiến đầy tuyệt vọng đã diễn ra nhưng George đã quyết tâm làm chủ và thành công. Khi anh ta lên bờ và giết chết nó, anh cân con cá và thấy rằng nó nặng gần bốn mươi pao - một kỉ lục của vùng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan