Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing- Unit 1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Hướng dẫn giải Writing- Unit 1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

D. WRITING

Exercise 1. Rearrange the following in their correct order and then rewrite the passage in full form.

Sắp xếp lại theo thứu tự đúng và viết lại ở dạng đầy đủ. 

  1. The differences between Kathy and I are significant. Kathy is an artist who loves to take photographs and draws pictures of the interesting things she sees. I am a sales representative for a pharmaceutical company, and I spend most of my time talking to doctors. Kathy is a very organised person, but I’m very impulsive. She’s very quiet, but I’m very talkative.
  2. Still Kathy and I both love exploring new places. We discovered this shortly after we met several years ago. One day we were talking about vacations, and we found we had both travelled to many of the same places. Right then, we made a plan to visit a nearby historical city the following weekend.
  3. Although our personalities are quite different, Kathy and I have become close over the years, and we now have a very special friendship. Every time we meet, we’re always full of news, and it’s always a pleasure. I think the main reason for this is that we respect and enjoy each other’s personality and interest.
  4. My best friend, Kathy and I are different in many ways, but we have one important thing in common. Whenever I have the urge to go somewhere new, I can always count on Kathy to go with me. Our friendship shows that people who are very different can still be good friends.

Your answers:

1

2

3

4

Hướng dẫn giải 

l.D               2. A            3. B                  4. C

Đoạn văn dạng đầy đủ: 

My best friend, Kathy and I are different in many ways, but we have one important thing in common. Whenever I have the urge to go somewhere new, I can always count on Kathy to go with me. Our friendship shows that people who are very different can still be good friends.

The differences between Kathy and I are significant. Kathy is an artist who loves to take photographs and draws pictures of the interesting things she sees. I am a sales representative for a pharmaceutical company, and I spend most of my time talking to doctors. Kathy is a very organised person, but I’m very impulsive. She’s very quiet, but I’m very talkative.

Still Kathy and I both love exploring new places. We discovered this shortly after we met several years ago. One day we were talking about vacations, and we found we had both travelled to many of the same places. Right then, we made a plan to visit a nearby historical city the following weekend.

Although our personalities are quite different, Kathy and I have become close over the years, and we now have a very special friendship. Every time we meet, we’re always full of news, and it’s always a pleasure. I think the main reason for this is that we respect and enjoy each other’s personality and interest.

Dịch đoạn văn: 

Người bạn thân nhất của tôi, Kathy và tôi xét về nhiều khía cạnh thì khá khác nhau, nhưng chúng tôi có một điểm chung. Bất cứ khi nào tôi có yêu cầu đi đâu đó mới, tôi luôn có thể tin vào Kathy để đi cùng tôi. Tình bạn của chúng tôi cho thấy những người rất khác nhau vẫn có thể là bạn tốt.

Sự khác biệt giữa Kathy và tôi khá đáng kể. Kathy là một nghệ sĩ thích chụp ảnh và vẽ những bức tranh về những điều thú vị mà cô ấy nhìn thấy. Tôi là đại diện bán hàng cho một công ty dược phẩm, và tôi dành hầu hết thời gian để nói chuyện với bác sĩ. Kathy là một người rất có tổ chức, nhưng tôi rất bốc đồng. Cô ấy rất yên tĩnh, nhưng tôi lại nói nhiều.

Cả Kathy và tôi đều thích khám phá những địa điểm mới. Chúng tôi phát hiện ra điều này ngay sau khi chúng tôi gặp nhau vài năm trước. Một hôm chúng tôi đang nói chuyện về kỳ nghỉ, và chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã đi đến nhiều địa điểm tương tự. Ngay sau đó, chúng tôi đã lên kế hoạch thăm thành phố lịch sử gần vào cuối tuần sau đó.

Mặc dù tính cách của chúng tôi khá khác nhau, Kathy và tôi đã trở nên thân thiết hơn trong những năm qua, và giờ đây chúng tôi có một tình bạn rất đặc biệt. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi luôn có nhiều tin tức, và nó luôn là niềm vui. Tôi nghĩ rằng lý do chính cho điều này là chúng tôi tôn trọng và tôn trọng cá tính và sở thích của nhau.

Exercise 2. Write on this topic: “What, in your opinion, are the best qualities for true friendship? ” (150 words)

Viết bài với chủ đề: " Những điều gì là cần nhất cho 1 tình bạn đích thực?" ( 150 từ) 


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan