Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 8 trang 56 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8 - Speaking

SPEAKING

Anna is going to backpack around the world. Her mother is very worried. Following is their conversation, but the turns are mixed up. Put them in the correct order.

Anna đang chuẩn bị đi vòng quanh thế giới. Mẹ cô ấy rất lo lắng. Dưới đây là đoạn hội thoại của họ, nhưng thứ tự đã bị đả lộn. Sắp xếp chúng vào đúng vị trí. 

a. Don’t worry, Mum. I’ll be OK. I can look after myself. I won’t do anything stupid.

b. But what will you do if you run out of money?

c. Oh. What if you get lost?

d. As soon as I arrive in a big city, I’ll give you a ring.

e. Oh, Dear! I’m so worried. I hope everything will be all right. You’ve never been abroad before.

f. But how will I know that you’re all right?

g. Mum! If I get lost, I’ll ask someone the way, but I won’t get lost because I know where I’m going.

h. I’ll get a job, of course.

 

Write the order here.

Viết thứ tự vào đây

1. e      2.______  3.______ 4.______ 5.______ 6.______ 7.______ 8. ______

 

Đáp án:

1. e     2. a     3. b     4. h     5. c     6. g     7. f     8. d

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan