Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 9 trang 62 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9 - Speaking

SPEAKING

Tom drank too much last night and got into a fight in a local bar. This morning he tries to leave the house before his father can speak to him. Fill in the parts of the dialogue, shown as (a) to (e) which are blank.

Tom đã uống quá nhiều tối qua và vướng vào một vụ đánh nhau ở một quán rượu địa phương. Sáng nay anh ta cố gắng rời nhà trước khi bố anh ta có thể nói chuyện với anh. Điền vào chỗ trống từ (a) đến (e) trong đoạn hội thoại

Father:  Just a minute, Tom. It’s no use trying to avoid me. I know what happened last night.

Tom:     Who (a)_________________________________________________________?

Father:  I didn’t need to be told. I was in the bar at the time.                                         

Tom:     What (b)_________________________________________________________?

Father:  I went there to buy a bottle of wine for dinner.                                                

Tom:     Why (c)__________________________________________________________?

Father:  When I saw how you were behaving, I was so angry that I walked out.               

Tom:     So what (d)_______________________________________________________?

Father:  Well, I think you should go and apologise to the manager and offer to pay for the damage before he tells the police about you.

Tom:     How (e)__________________________________________________________?

Father: There were lots of people in the bar who know you. One of them is sure to tell the manager your name and address.

 

Suggested answers only:

a. Who told you (about it)?

b. What were you doing there/in the bar?/ What did you go there for?

c. Why didn’t you speak to me?

d. So what do you think I should do/should I do/do you suggest I (should) do?

e. How does/will the manager know my name and address?Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan