Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

TEST YOURSELF 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Test Yourself 2 Trang 60 SBT Tiếng Anh 7

    Test Yourself 2 Trang 60 SBT Tiếng Anh 7

    Câu 1. Write four sentences. What are they doing? Câu 2. Write a sentence. What are you doing? Câu 3. Complete the dialogue. Câu 4. Answer the questions about you. Câu 5. Write five sentences. How often does Lan do the activities? Câu 6. A crossword. Write the names of the subjects Câu 7. Listen. Write the name of the correct days

Bài viết được xem nhiều nhất