Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 2 - Tuần 18 trang 134 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
4 trên 298 phiếu

Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc (M : Nguyễn Hiền rất có chí.):

1. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc (M : Nguyễn Hiền rất có chí.):

a) Nguyễn Hiền        

b) Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi

c) Xi-ôn-cốp-xki

d) Cao Bá Quát

e) Bạch Thái Bưởi

2. Tìm và viết ra những thành ngữ, tục ngữ để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn phù hợp với từng tình huống sau :

Tình huống

Thành ngữ (hoặc tục ngữ)

a) Bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao.

 
b) Bạn em nản lòng khi gặp khó khăn.  
c) Bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác.  

TRẢ LỜI:

1. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập (M : Nguyễn Hiền rất có chí.) :

a)   Nguyễn Hiền

- Từ thuở bé, Nguyễn Hiền đã nổi tiếng thông minh và có trí nhớ lạ thường.

- Nhờ thông minh, ham học và có chí, Nguyễn Hiền đã trở thành Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta.

b) Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi

- Lê-ô-nác-đo đa Vin-xi đã trở thành danh họa kiệt xuất nhờ công khổ luyện.

c) Xi-ôn-cốp-xki

- Xi-ôn-côp-xki là người giỏi, kiên trì và nghị lực hiếm thấy.

d) Cao Bá Quát

- Nhờ kiên trì và quyết tâm cao độ, Cao Bá Quát đã rèn luyện nét chữ của mình từ rất xấu trở nên rất đẹp.

e) Bạch Thái Bưởi

- Bạch Thái Bưởi là một người có chí lớn, trải qua bao lần thất bại vẫn không nản lòng.

2. Tìm và viết ra những thành ngữ, tục ngữ để khuyến khích hoặc khuyên nhủ bạn phù hợp với từng tình huống sau :

Tình huống

Thành ngữ (hoặc tục ngữ)

a) Bạn có quyết tâm học tập, rèn luyện cao

- Có chí thì nên

- Có công mài sắt, có ngày nên kim

- Người có chí thì nên

- Nhà có nền thì vững

b) Bạn em nản lòng khi gặp khó khăn

- Thất bại làm mẹ thành công

- Thua keo này, bày keo khác

- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

- Lửa thử vàng, gian nan thử sức

c) Bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác

- Hãy lo bền chỉ câu cua

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai

- Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan