Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 3, 4 trang 72, 73 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 72, câu 4, 5 trang 73 tiết 3, 4 ôn tập cuối học kì 1, vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Gạch dưới những câu văn nói về cảnh vật trên đường đi đẹp và mới lạ.

Câu 1 trang 72 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đôi bạn trong câu chuyện trên đi đâu?

Đôi bạn đi….

Trả lời:

Đôi bạn đi ngao du thiên hạ.

Câu 2 trang 72 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Chiếc bè của đôi bạn được làm bằng gì?

Chiếc bè được làm bằng…..

Trả lời:

Chiếc bè được làm bằng lá bèo sen.

Câu 3 trang 72 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những câu văn nói về cảnh vật trên đường đi đẹp và mới lạ:

Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba, bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên bờ sông, Cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn luôn mới.

Trả lời:

Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba, bốn lá bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng gần, núi xa luôn luôn mới.

Câu 4 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Gạch dưới những từ ngữ cho thấy đôi bạn được gọng vó, cua kềnh, cá săn sắt, cá thầu dầu rất khâm phục và quý mến:

Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi. Những ả cua kềnh cũng giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo. Đàn săn sắt và cá thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo chiếc bè, hoan nghênh váng cả mặt nước.

Trả lời:

Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi. Những ả cua kềnh cũng giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo. Đàn săn sắt và cá thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo chiếc bèhoan nghênh váng cả mặt nước.

Câu 5 trang 73 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đặt thêm 2 dấu chấm còn thiếu vào những chỗ thích hợp trong đoạn văn sau. Viết hoa lại các chữ đầu câu cho đúng ra lề vở:

Dế Mèn là nhân vật trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí một lần, Dế Mèn cứu thoát Dế Trũi sau đó, hai chú dế kết bạn. Dế Mèn cùng Dế Trãi đi ngao du thiên hạ để mở mang hiểu biết.

Trả lời:

Dế Mèn là nhân vật trong truyện Dế Mèn phiêu lưu kí. Một lần, Dế Mèn cứu thoát Dế Trũi. Sau đó, hai chú dế kết bạn. Dế Mèn cùng Dế Trãi đi ngao du thiên hạ để mở mang hiểu biết.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan