Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập giữa kì 1 tiết 3, 4 trang 37, 38 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Câu 1 trang 37, câu 2, 3, 4, 5, 6 trang 38 bài 9 Ôn tập giữa học kì 1 vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều.

Câu 1 trang 37 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc và làm bài tập:

Việc tốt

Chủ nhật, Hùng đã làm được những việc gì?

Đánh dấu tích vào ô thích hợp:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Quét nhà

 

 

b. Trông em bé giúp bác Cảnh

 

 

c. Giúp bà cụ tìm số nhà

 

 

d. Rửa ấm chén

 

 

Trả lời:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Quét nhà

 

b. Trông em bé giúp bác Cảnh

 

c. Giúp bà cụ tìm số nhà

 

d. Rửa ấm chén

 

Câu 2 trang 38 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Vì sao Hùng nghĩ đó chưa phải là những việc tốt? Khoan tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Vì đó là những việc chị Hà đã làm.

b. Vì đó không phải những việc khó.

c. Vì Hùng làm chưa xong việc.

Trả lời:

Hùng nghĩ đó chưa phải là những việc tốt vì đó không phải những việc khó.

Chọn b.

Câu 3 trang 38 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Em thích việc tốt nào của bạn Hùng? Vì sao? Viết câu trả lời của em:

Em thích việc Hùng ……… vì …………

Trả lời:

Em thích việc Hùng giúp cụ già tìm số nhà vì dù không quen biết cụ già nhưng bạn Hùng vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ cụ.

Câu 4 trang 38 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Điền dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) phù hợp với ô trống:

a. Chị Hà ơi, sao chị quét nhà sớm thế □

b. Bà ơi, bà tìm nhà ai ạ □

c. Cháu là một cậu bé ngoan □ Bà cảm ơn cháu nhé!

Trả lời:

Câu 5 trang 38 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Viết lời đáp của Hùng:

a. Khi bác Cảnh nói: “Hùng sang trông em giúp bác một lúc nhé!”

Hùng đáp: ……

b. Khi bác Cảnh nói: “Bác cảm ơn Hùng đã trông em giúp bác nhé!”

Hùng đáp: ……

c. Khi bà cụ nói: “Bà cảm ơn cháu nhé!”

Hùng đáp: …

Trả lời:

a. Khi bác Cảnh nói: “Hùng sang trông em giúp bác một lúc nhé!”

Hùng đáp: Dạ vâng, cháu sang ngay đây ạ.

b. Khi bác Cảnh nói: “Bác cảm ơn Hùng đã trông em giúp bác nhé!”

Hùng đáp: Vâng, không có gì đâu bác ạ.

c. Khi bà cụ nói: “Bà cảm ơn cháu nhé!”

Hùng đáp: Vâng ạ. Không có gì đâu bà ạ.

Câu 6 trang 38 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Xếp các tên riêng sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

(Hùng, Cảnh, Hà, Lê, Thanh, Phong, Yến, Ánh, Mai)

Trả lời:

1. Ánh

2. Cảnh

3. Hà

4. Hùng

5. Lê

6. Mai

7. Phong

8. Thanh

9. Yến

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan