Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 5 - Tuần 18 trang 136 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 215 phiếu

Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau:

1. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau :

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ, đang chơi đùa trước sân.

- Danh từ 

- Động từ

- Tính từ

2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm :

- Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

- Nắng phố huyện vàng hoe.

- Những em bé Hmông mốt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ, đang chơi đùa trước sân.

TRẢ LỜI:

1. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau :

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoeNhững em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ, đang chơi đùa trước sân.

a) Các danh từ, động từ, tính từ.

- Danh từ: Buổi chiều, xe, thị trấn, nắng. phố huyện, em bé, mắt, mí, cổ, móng, hổ, quần áo, sân, Hmông, Tu Dí, Phù Lá.

- Động từ: Dừng lại, chơi đùa, đeo

- Tính từ:   Nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ

2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm :

- Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

=> Buổi chiều xe làm gì ?

- Nắng phố huyện vàng hoe.

=> Nắng phố huyện như thế nào ? 

- Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ, đang chơi đùa trước sân.

=> Ai đang chơi đùa trước sân ?

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan