Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 6 - Tuần 10 trang 71 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 235 phiếu

1. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng):

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là luỹ tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cành tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vút.

1. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng) :

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Chỉ có vần và thanh

 .............

 ............. 

 ............. 

Có đủ âm đầu, vần và thanh

 ............. 

 .............

 ............. 

2. Tìm trong đoạn văn trên :

- Ba từ đơn:............................

- Ba từ láy:..............................

- Ba từ ghép:...........................

3. Tìm trong đoạn văn trên :

- Ba danh từ:..............................

- Ba động từ:...............................

TRẢ LỜI:

Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió.

Là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ: dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi. Còn trên tầng cao là đàn cò đang bay, là trời xanh trong và cao vúT.

1. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng)

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Chỉ có vần và thanh

 

ao

ngang

Có đủ âm đầu, vần và

d

ươi

sắc

thanh

t

âm

huyền

2. Tìm trong đoạn văn trên :

- Ba từ đơn : dưới, tầm, cánh, chú, là, lũy, tre.

- Ba từ láy : rì rào, lung linh, thung thăng.

- Ba từ ghép : bây giờ, khoai nước, tuyệt đẹp, ngược xuôi, cao vút.

3. Tìm trong đoạn văn trên :

- Ba danh từ : chuồn chuồn, tre, gió, bờ, ao.

- Ba động từ : rì rào, rung rinh, gặm, bay.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan