Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài Ôn tập giữa kì 1 tiết 9, 10 trang 40, 41 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 - Cánh Diều

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Câu 1 trang 40, câu 2, 3 trang 41, phần b bài 9 Ôn tập giữa học kì 1 vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 Cánh Diều. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm.

Câu 1 trang 40 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

Đọc thầm và làm bài tập

Chúng em là đẹp nhất

a. Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì?

□ Những nụ hoa, bông hoa

□ Những lời ca, tiếng hát

□ Thời gian và nắng mưa

b. Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên?

□ Chúng em                                        □ Quả ngọt                                          □ Đất trời

c. Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ ngữ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3?

□ Chúng em, là, yêu thương

□ Chúng em, vô tư, chân thật

□ Vô tư, chân thật, đẹp

Trả lời:

a. Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với nụ hoa, bông hoa.

b. Đất trời đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên.

c. Dòng nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ thứ 3 là: vô tư, chân thật, đẹp

Câu 2 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Những tiếng nào ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau? Đánh dấu ü vào ô trống trước ý đúng:

Trả lời:

Câu 3 trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi: 

Đặt câu:

a. Nói về trẻ em:

M: Trẻ em là những bông hoa.

b. Nói về tình yêu thương dành cho trẻ em:

M: Mọi người đều yêu thương trẻ em.

Trả lời:

a) Nói về trẻ em

- Trẻ em là tương lai của đất nước.

- Trẻ em là búp măng non.

- Trẻ em là trang giấy trắng.

b) Nói về tình yêu thương dành cho trẻ em

- Mọi người đều bảo vệ trẻ em.

- Mọi người đều có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Phần B trang 41 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 - Cánh Diều

Câu hỏi:

 Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm.

Trả lời:

Cuối tuần vừa rồi, em đã làm được một việc tốt. Trên đường đi tới nhà bà ngoại, em đã gặp một bà cụ bị lạc đường. Thấy cụ cứ đứng ngoài đường không biết đi hướng nào nên em đã chạy lại hỏi thăm. Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thì em tìm đường về nhà giúp cụ. Lúc về được tới nhà, cụ đã rất xúc động. Cụ nắm tay em rất lâu rồi cảm ơn em. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt dù là nhỏ bé.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan