Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 7 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Writing - Unit 7 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

WRITING

The table below shows the population growth of the districts of Fantasia, Lowland, and Soupland from 1980 till 2005. Study the table and then write a paragraph of 120 words describing the information in it.

Bảng dưới đây thể hiện tăng trưởng dân số của các tỉnh Fantasia, Lowland và Soupland từ 1980 đến 2005. Nghiên cứu bảng và viết 1 đoạn văn 120 từ để miêu tả bảng biểu này. 

 

1980

1990

2000

2005

Fantasia

10,000

12,000

15,000

20,000

Lowland

13,000

13,200

13,400

13,600

Soupland

15,000

16,000

18,000

22,000

You may begin your writing by:

The table shows the population growth of three districts: Fantasia, Lowland, and Soupland in four points of time: 1980, 1990, 2000, and 2005. Beginning with the district of Fantasia,...

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan