Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 17 - Unit 9 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Choose the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud. Tìm từ có trọng âm khác. Đọc to các từ đó.

1. Choose the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud.
Tìm từ có trọng âm khác. Đọc to các từ đó.

A. silent

B. noisy

C. pretty

D. polite

A. station

B season

C. police

D. sandal

A. agree

B. hurry

C. enter

D. visit

A. fasten

B describe

C. listen

D. hover

A. degree

B student

C. funny

D. widen

Key - Đáp án:

1. D; 2. C; 3. B; 4. A; 5. A

2. Put the underlined words in the correct column according to their stress pattern. Practise reading the sentences.

Xếp các từ gạch chân dưới đây vào đúng cột chỉ trọng âm của các từ đó. Thực hành đọc với bạn bè.

1. Hanukkah is the Jewish Festival of Lights lasts eight days.

2. Families gather and light candles on a candelabra.

3. People eat fried foods and sing traditional songs.

4. Children may receive a small gift each of the eight nights.

5. They all enjoy and attend the festival.

Stress on 1st syllable

Stress on 2nd syllable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key - Đáp án:

1. I didn't think she combed her hair. Actually, she brushed it.

2. I didn't think he emptied his glass. Actually, he filled it.

3. I didn't think they walked way. Actually, they waited a long time.

4. I didn't think the plane departed at 7 p.m. Actually, it landed then.

5. I didn't think he danced last night. Actually, he played chess.

6. I didn't think it snowed last week. Actually, it rained a lot.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan