Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 43 - Unit 6 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4 trên 13 phiếu

Make words with the sounds /tʃ/ and /dʒ/. Then read them aloud. Tạo thành từ có âm /tʃ/ và /dʒ/. Đọc to các từ đó.

1. Make words with the sounds /tʃ/ and /dʒ/. Then read them aloud.
Tạo thành từ có âm /tʃ/ và /dʒ/. Đọc to các từ đó.

Key - Đáp án:

/tʃ/

/dʒ/

1. chair

6. jeans

2. chicken

7. jam

3. teach

8. village

4. which

9. heritage

5. cultural

10. engineer

2. Practise reading the dialogues, paying attention to the words with the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

Thực hành đọc đoạn hội thoại, chú ý đến các âm /tʃ/ và /dʒ/.

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan