Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 46 – Unit 6 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Match the questions (1-6) with the answers (A-F). Then practise them with your partner. Nối câu hỏi từ 1-6 với đáp án A-F. Thực hành với bạn bè.

1. Match the questions (1-6) with the answers (A-F). Then practise them with your partner.
Nối câu hỏi từ 1-6 với đáp án A-F. Thực hành với bạn bè.

1.

Where would you like to go for a picnic?

 

A.

Next month.

2.

When would you like to go?

 

B.

By coach.

3.

How would you like to travel?

 

C.

Ha Long Bay.

4.

Who would you like to go with?

 

D. With my parents.

5.

What would you like to take?

 

E.

Food and drink.

6.

What would you like to play?

 

F.

Football.

Key - Đáp án:
1. C; 2. A; 3. B; 4. D; 5. E; 6. F.
 
2 Make conversations with your partners, using the following suggestions.

Nói chuyện với bạn bè, sử dụng các gợi ý sau.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan