Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 3 Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Bài 1 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a) \(5ha\);       \(2km^2\).

b) \(400dm^2\);      \(1500dm^2\);      \(70 000cm^2\).

c) \(26m^2\) \(17dm^2\);        \(90m^2\) \(5dm^2\);        \(35dm^2\).

Lời giải: 

a) \(5ha = 50000{m^2}\);                \(2k{m^2} = 2000000{m^2}\)

b) \(400d{m^2} = 4{m^2}\);            \(1500d{m^2} = 15{m^2}\);            \(70000c{m^2} = 7{m^2}\)  

c)  \(26{m^{2}}\;17d{m^2} = 26\dfrac{{17}}{{100}}\,{m^2}\)  

     \(90{m^2}\;5d{m^2} = 90\dfrac{5}{{100}}{m^2}\) 

     \(35d{m^2} = \dfrac{{35}}{{100}}{m^2}\)

Bài 2 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống: 

a) \(2m^2\) \(9dm^2\) ... \(29dm^2\)             

    \(790ha\)  ... \(79km^2\)      

b) \(8dm^2\) \(5cm^2\) ... \(810cm^2\)

    \(4cm^2\) \(5mm^2\)  ...  \( 4\dfrac{5}{100}cm^2\)

Lời giải: 

2m2 9dm2> 29dm2

790ha < 79km2

8dm2 5cm2 < 810cm2

\(\text{}4c{m^2}\;5m{m^2} = 4\dfrac{5}{{100}}c{m^2} \)

Bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Phương pháp:  

Tóm tắt

Căn phòng hình chữ nhật

Chiều dài: 6m

Chiều rộng: 4m

\(1m^2\) : 280 000 đồng

Cả căn phòng: .... đồng?

Phương pháp giải

- Tính diện tích sàn của căn phòng = chiều dài \(\times\) chiều rộng

- Số tiền mua gỗ để lát căn phòng = giá tiền \(1m^2\) gỗ sàn \(\times\) diện tích sàn căn phòng.

Lời giải: 

Diện tích sàn là : 6 x 4 = 24 (m2)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là :

280 000 x 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.

Bài 4 trang 30 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài \(200m\), chiều rộng bằng \( \dfrac{3}{4}\) chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bằng bao nhiêu héc-ta ?

Lời giải: 

Chiều rộng là khu đất đó là :

              \(200 \times \dfrac{3}{4}  = 150\;(m)\)

Diện tích khu đất là :

              \( 200 \times 150 = 30 000\;(m^2)\)

              \(30 000m^2 = 3ha\)

                          Đáp số: \(30 000m^2\); \(3ha\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan