Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập chung. Bài 4 Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Bài 1 trang 47 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) \(42m \;34cm = ...m\);

b) \(56m \;29cm= ...dm\);

c) \(6m\; 2cm = ...m\);

d) \(4352m = ....km\).

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi:

\(1cm = \frac{1}{{100}}m\) ;

 Viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

 Lời giải: 

a) 42m 34cm = 42,34m

b) 56m 29cm= 562,9dm

c) 6m 2cm = 6,02 m

d) 4352m = 4,352km

Bài 2 trang 47 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g;    b) 347g;    c) 1,5 tấn.

Phương pháp: 

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng để viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải: 

a) 500g = 0,5kg

b) 347g = 0,347kg

c) 1,5 tấn = 1500 kg

Bài 3 trang 47 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) \( 7km^2;\; \quad \quad \;\;4ha;\;  \quad \quad \quad \;\;8,5ha.\)

b) \(30dm^2;\;  \quad  \quad 300dm^2;\;  \quad \quad  515dm^2.\)

Lời giải: 

a) 7km2 = 7 000 000m2

4ha = 40 000m2

8,5 ha = 85 000 m2

b) 30 dm2 = 0,3 m2

300dm2 = 3m2

515dm2 = 5,15m2 

Bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là \(0,15km\) và chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp: 

- Đổi \(0,15km=150m\).

- Tìm chiều dài và chiều rộng theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải: 

Đổi \(0,15km = 150m\).

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5( phần)

Chiều rộng sân trường là: 150 : 5 x 2 = 60(m)

Chiều dài sân trường là 150 - 60 = 90 (m)

Diện tích sân trường là:

90 x 60 = 5400 (m2) hay 0,54ha

Đáp số: 5400 (m2) hay 0,54ha.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan