Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán lớp 5 - Cộng hai số thập phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 50 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Cộng hai số thập phân. Bài 3 Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 1 trang 50 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

Phương pháp:

- Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải: 

Bài 2 trang 50 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Phương pháp:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải: 

Bài 3 trang 50 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

Cân nặng của Tiến = cân nặng của Nam \(+ \;4,8kg\).

Lời giải:

Tiến cân nặng:

32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

Đáp số: 37,4kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan