Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Với 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2. a)Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.

Bài 1 trang 98 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số 3451 ;  4563 ;  2050 ;  2229 ;  3576 ;  66816.

a) Số nào chia hết cho 3?                    

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 ?

Phương pháp:

*) Tính tổng của các chữ số đã cho:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.

b) Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66 816.

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229; 3576.

Bài 2 trang 98 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 94… chia hết cho 9;

b) 2…5 chia hết cho 3;

c) 76… chia hết cho 3 và chia hết cho 2.

Phương pháp:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 

Lời giải:

 

a) Để 94… chia hết cho 9 thì 9 + 4 + …  = 13 + … chia hết cho 9.

Số cần điền vào chỗ chấm là: 5

Vậy số cần tìm là: 945

b) Để 2…5 chia hết cho 3 thì 2 + … + 5 = 7 + … chia hết cho 3.

Số cần điền vào chỗ chấm là: 2; 5; 8

Vậy số cần tìm là: 225; 255; 285

c) Để 76… chia hết cho 3 thì 7 + 6 + … = 13 + … chia hết cho 3

Số cần điền vào chỗ chấm là: 2; 5; 8

Ta được các số: 762; 765; 768

Vậy số cần tìm là: 762; 768 (loại 765 vì 765 không chia hết cho 2)

Bài 3 trang 98 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Số 13 465 không chia hết cho 3 ;

b) Số 70 009 chia hết cho 9 ;

c) Số 78 435 không chia hết cho 9 ;

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Phương pháp:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 

- Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Lời giải:

- Câu a đúng ( vì 1 + 3 + 4 +6 +5 = 19 không chia hết cho 3).

- Câu b sai ( vì 7 + 0 + 0 + 0 +9 = 16 không chia hết cho 9).

- Câu c sai ( vì 7 +8+4+3+5=27 chia hết cho 9).

- Câu d đúng.

Bài 4 trang 98 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Với 4 chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2.

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.

b) Hãy viết một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Phương pháp:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. 

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Lời giải:

a) Hãy chọn ra ba chữ số có tổng là 9 (6; 1; 2), rồi dựa vào chúng để viết …

Đáp án : 612; 621; 126

b) Hãy chọn ra ba chữ số có tổng là 3, hoặc 6 (0; 1; 2), rồi dựa vào chúng để viết…

Đáp án : 120

Nói thêm: a) Còn có thể viết ba số nữa là : 162; 216; 261.

b) Còn có thể viết ba số nữa là: 102; 201; 210.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan