Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 45, 46 SGK Toán lớp 5 - Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 45; bài 2, 3 trang 46 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Bài 3 Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt.

Bài 1 trang 45 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = ...tấn;                              b) 3 tấn 14kg = ...tấn;

c) 12 tấn 6kg =....tấn;                                d) 500kg = ...tấn.

Phương pháp: 

 \(4\) tấn \(562kg =\) \(4 \dfrac {562}{1000}\) tấn \(= 4,562\) tấn.

Các câu khác làm tương tự.

Lời giải: 

a) 4 tấn 562kg = 4,562 tấn

b) 3 tấn 14kg = 3,014 tấn

c) 12 tấn 6kg = 12,006 tấn

d) 500kg = 0,5 tấn

Bài 2 trang 46 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g;    45kg 23g;    10kg 3g;    500g.

b) Có đơn vị đo là tạ:

2 tạ 50kg;    3 tạ 3kg;    34 kg;    450kg

Phương pháp: 

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo khối lượng (1kg = 1000g hay 1g = \(\dfrac{1}{1000}\)kg; 1 tạ = 100kg hay 1kg = \(\dfrac{1}{100}\) tạ) để viết các số đo dưới dạng hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải: 

a) 2,05kg;    45,023kg;    10,003kg;    0,5kg.

b) 2,5 tạ;    3,03 tạ;    0,34 tạ;    4,5 tạ.

Bài 3 trang 46 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Phương pháp: 

Tóm tắt

Có 6 con sư tử

Mỗi ngày: một con ăn 9kg thịt

30 ngày: .... tấn thịt?

Phương pháp giải

- Tính khối lượng thịt \(6\) con sư tử ăn hết trong một ngày \(= 9kg \,\times  6\).

- Tính khối lượng thịt \(6\) con sư tử ăn hết trong \(30\) ngày = khối lượng thịt \(6\) con sư tử ăn hết trong một ngày \(\times \, 30\).

- Đổi số đo khối lượng vừa tìm được sang đơn vị là tấn.

Lời giải: 

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 x 6 = 54 (kg)

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54 x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn

Đáp số: 1,62 tấn thịt

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan