Bài 10 trang 10 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nếu bạn em thường xuyên bỏ học đi chơi, Em sẽ khuyên bạn phải chăm chỉ học tập, không nên ham chơi mà ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.

Bài tập 10:Nếu bạn em thường xuyên bỏ học đi chơi, em sẽ khuyên bạn như thế nào ?

Trả lời 

 

Em sẽ khuyên bạn phải chăm chỉ học tập, không nên ham chơi mà ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan