Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 10.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bình chọn:
3.8 trên 76 phiếu

Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin

Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m và tiết diện 0,5mm2. Tính chiều dài của dây dẫn.

Tóm tắt

\(\eqalign{
& R = 30\Omega \cr
& \rho = 0,{4.10^{ - 6}}\Omega .m \cr
& S = 0,5m{m^2} = 0,{5.10^{ - 6}}{m^2} \cr
& l = ? \cr} \)

Trả lời:

Chiều dài của dây dẫn là: \(l = {{R{\rm{S}}} \over \rho } = {{30.0,{{5.10}^{ - 6}}} \over {0,{{4.10}^{ - 6}}}} = 37,5m\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan