Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 10.25 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động về phía trước với tốc độ 5 m/s, va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1 m/s, còn vật thứ hai chuyển động với tốc độ 2 m/s. Hỏi khối lượng của vật thứ hai bằng bao nhiêu kg ?

Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động về phía trước với tốc độ 5 m/s, va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1 m/s, còn vật thứ hai chuyển động với tốc độ 2 m/s. Hỏi khối lượng của vật thứ hai bằng bao nhiêu kg ?

Hướng dẫn trả lời:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1

\({F_{21}} = - {F_{12}} = > {m_1}{a_1} = - {m_2}{a_2}\)

\( = > {m_1}{{\Delta {v_1}} \over {\Delta t}} = - {m_2}{{\Delta {v_2}} \over {\Delta t}}\)

\({m_1}\left[ {( - 1) - 5} \right] = - {m_2}(2 - 0)\)

Suy ra m2 = 3m1 = 3 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan