Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
3.3 trên 24 phiếu

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

1.1 Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

A. 30cm            B.15 cm         C. -15 cm        D. 7,5 cm

1.2. Tốc độ một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?

A. Khi t = 0                                             B. Khi t = \(\displaystyle{T \over 4}\)      

C. Khi t = \(\displaystyle{T \over 2}\)       D. Khi vật đi qua vị trí cân bằng

1.3. Một điểm chuyển động tròn đều với tốc độ dài 0,60 m/s trên một đường tròn đường kính 0,40 m. Hình chiếu của nó lên một đường kính dao động điều hòa với biên độ, chu kì và tần số góc là:

A. 0,20 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s         B. 0,40 m; 2,1 s ; 3,0 rad/s

C. 0,20 m; 0,48 s ; 3,0 rad/s       D. 0,20 m; 4,2 s ; 1,5 rad/s

1.4. Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x=5cos\pi t cm\). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là bao nhiêu ?

A. \({-5 \pi cm/s }\)        B. \({5 \pi cm/s }\)        C. 5 cm/s                 D. \(\displaystyle{5 \over \pi }\)cm/s   

Đáp án

1.1

1.2

1.3

1.4

B

D

A

B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan