Bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Làm thí nghiệm với bộ dụng cụ như hình 1. Nếu cốc có chứa một trong những chất lỏng sau đây, thì trường hợp nào đèn sáng?

Làm thí nghiệm với bộ dụng cụ như hình 1. Nếu cốc có chứa một trong những chất lỏng sau đây, thì trường hợp nào đèn sáng ?

A. Nước nguyên chất ;

B. Ancol etylic khan ;

C. Dung dịch saccarozơ trong nước ;

D. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) trong nước

Giải :

Chọn đáp án D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan