Bài 1.4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Hiđrat clorua lỏng không dẫn điện nhưng dung dịch của chất này trong nước dẫn điện. Hãy giải thích.

Hiđrat clorua lỏng không dẫn điện nhưng dung dịch của chất này trong nước dẫn điện. Hãy giải thích.

Giải :

Hiđro clorua lỏng gồm các phân tử HCl trung hòa về điện, vì thế không dẫn điện. Khi được hòa tan trong nước, một dung môi phân cực, các phân tử HCl điện li tạo ra các ion dương và âm dịch chuyển tự do trong dung dịch :

 \(HCl + (m + n){H_2}O \to\) \( {H^ + }.n{H_2}O + C{l^ - }.m{H_2}O\)

Vì thế, dung dịch HCl dẫn điện

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan