Bài 1.8* trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.8* trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Một dung dịch có chứa hai loại cation là cùng hai loại anion là . Tìm a và y biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 g chất rắn khan.

Một dung dịch có chứa hai loại cation là \(F{e^{2 + }}\,\,(0,1\,mol)\,và\,A{l^{3 + }}(0,2\,mol)\) cùng hai loại anion là \(C{l^ - }(x\,mol)\,và\,SO_4^{2 - }(y\,mol)\) . Tìm a và y biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 g chất rắn khan.

Giải :

Tổng diện tích của cation bằng tổng diện tích của anion:

    x + 2y = 0,1.2 + 0,2.3 =0,8                (1)

Khối lượng chất rắn khan bằng tổng khối lượng cation và anion:

       35,5x + 96y = 46,9 - 0,1.56 - 0,2.27 = 35,9     (2)

Từ (1) và (2), tìm được x = 0,2 và y = 0,3

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan