Bài 1.6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion :

Viết công thức của chất mà khi điện li tạo ra các ion :

\(\eqalign{  & 1.{K^ + }\,\text{và}\,CrO_4^{2 - };\,\,\,\,\,\,\,2.\,F{e^{3 + }}\,\text{và}\,NO_3^ - ;  \cr  & 3.\,M{g^{2 + }}\,\text{và}\,MnO_4^ - \,;\,\,4.\,A{l^{3 + }}\text{và}\,\,SO_4^{2 - }. \cr} \)

Giải :

\(1.\,{K_2}Cr{O_4};\,\,\,\,2.\,Fe{(N{O_3})_3};\,\,\,\,\,\)\(3.Mg{(Mn{O_4})_2}\,\,\,\,\,4.\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan