Bài 1.3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1.3 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Khi hòa tan đồng (II) bromua vào axeton, thu được dung dịch màu nâu không dẫn điện ; Nếu thêm nước vào dung dịch này , dung dịch chuyển màu lam và dẫn điện. Hãy giải thích hiện tượng

Khi hòa tan đồng (II) bromua (\(CuB{r_2}\)) vào axeton, thu được dung dịch màu nâu không dẫn điện ; Nếu thêm nước vào dung dịch này , dung dịch chuyển màu lam và dẫn điện. Hãy giải thích hiện tượng

Giải :

Dung dịch đồng (II) bromua trong axeton chứa các phân tử \(CuB{r_2}\). Sự điện li của các phân tử \(CuB{r_2}\) thành ion không xảy ra vì phân tử axeton không phân cực. Dung dịch không có các tiểu phân mang điện tích, vì thế dung dịch không dẫn điện. Khi thêm nước, sự điện li đồng bromua bắt đầu, tạo ra các ion đồng hiđrat hóa có màu lam. Dung dịch chứa các ion dương và âm chuyển động tự do vì thế dung dịch dẫn được điện.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan