Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử natri, biết khối lượng riêng của natri bằng 0,97g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26% thể tích. Cho Na = 22,99.

 Tính bán kính gần đúng của nguyên tử natri, biết khối lượng riêng của natri bằng 0,97g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26% thể tích.

Cho Na = 22,99.

Lời giải:

Khối lượng của mol nguyên tử Na là 22,99 gam. Thể tích của 1 mol nguyên tử natri là:
\({V_{mol}} = {{22,99} \over {0,97}}.{{100 - 26} \over {100}} = 17,539(c{m^3})\)

Thể tích của 1 nguyên tử natri ( một quả cầu nguyên tử natri) là:

\(\eqalign{
& V = {{17,539} \over {6,{{022.10}^{23}}}} = 2,{912.10^{ - 23}}(c{m^3}) \cr
& V = {4 \over 3}.3,14{{\rm{r}}^3} = 2,{912.10^{ - 23}}(c{m^3}) \cr
& {r^3} = {0.695.10^{ - 23}} = 6,{95.10^{ - 24}}(c{m^3}) \cr
& r = \root 3 \of {6,{{59.10}^{ - 24}}} = 1,{9.10^{ - 8}}(cm) = 1,{9.10^{ - 10}}(m) \cr} \)

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan