Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.2 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

1.2 a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u). b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.

1.2 a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.

c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị khối lượng nguyên tử u.

d) Biết rằng khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro (H), hãy tính khối lượng của nguyên tử hiđro ra u.

Lời giải:

a) Một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng \({1 \over {12}}\) khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12( \(m_C\)).

b)

\(\eqalign{
& 1u = {{{m_C}} \over {12}} = {{12g} \over N} \cdot {1 \over {12}} = {{1g} \over N} \cr
& 1u = {{1g} \over N} = {{1g} \over {6,{{0221415.10}^{23}}}} = 1,{6605.10^{ - 24}}g. \cr} \)

c) Vì \(1u = {{{m_C}} \over {12}}\) nên \({m_C} = 12u\)

d) \({m_H} = {{12} \over {11,9059}} = 1,0079u\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan