Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng ({1 over {12}})khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

 Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng \({1 \over {12}}\)khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Lời giải:

Vì nguyên tố cacbon là một hỗn hợp đồng vị \({}^{12}C,{}^{13}C\) ... cho nên nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,0111 (chứ không phải chính xác là 12). Nếu lấy đơn vị cacbon theo định nghĩa nêu trong câu hỏi thì đơn vị đó sẽ lớn hơn đơn vị cacbon theo định nghĩa như sau :

“Môt đơn vi cacbon bằng \({1 \over {12}}\)khối lượng của môt nguyên tử cacbon \({}^{12}C\)”

Tuy nhiên, vì sự khác nhau không lớn, nên định nghĩa trên không sai mà chỉ thiếu chính xác.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan