Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.15 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB

Cho lục giác đều ABCDEF, O là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB

a)  Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm O góc 120°

b)  Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 60°

Giải:

a)  Phép quay tâm O góc 120° biến F, A, B lần lượt thành B, C, D; biến trung điểm I của AB thành trung điểm J của CD. Nên nó biến tam giác AIF thành tam giác CJB.

b)  Phép quay tâm E góc 60° biến A, O, F lần lượt thành C, D, O.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Bài viết liên quan