Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.16 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O, góc quay 90°.

Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(3; 3), B(0; 5), C(1; 1) và đường thẳng d có phương trình \(5x - 3y + 15 = 0\). Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác A’B’C’ và phương trình của đường thẳng d theo thứ tự là ảnh của tam giác ABC và đường thẳng d qua phép quay tâm O, góc quay 90°.

Giải:

Gọi \({Q_{\left( {0;90^\circ } \right)}}\) là phép quay tâm O, góc quay 90°.

\(A'\left( { - 3;3} \right)\)

\(B'\left( {5;0} \right)\)

\(C'\left( { - 1;1} \right)\)

d đi qua B và \(M\left( { - 3;0} \right)\)

\(M' = {Q_{\left( {0;90^\circ } \right)}};M = \left( {0; - 3} \right)\) nên d' là đường thẳng B'M' có phương trình \(3x + 5y + 15 = 0\) 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan