Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 12.15 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bình chọn:
4 trên 35 phiếu

Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V-1,2W và 6V-6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn này sáng bình thường.

Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V-1,2W và 6V-6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn này sáng bình thường.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn yêu cầu nói trên và giải thích vì sao khi đó hai đèn có thể sáng bình thường.

b. Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của biến trở khi đó.

c. Tính công suất điện của biến trở khi đó.

Trả lời:

a) Sơ đồ mạch điện như hình dưới đây:

Vì U = UIb + U2 = 9V. Nên mắc bóng đèn (Đ1 // biến trở) và nối tiếp với bóng đèn Đ2 thì đèn sáng bình thường

b) Điện trở của mỗi đèn và biến trở khi đó:

 \({R_1} = {{U_1^2} \over {{P_1}}} = {{{3^2}} \over {1,2}} = 7,5\Omega\)

\({R_2} = {{U_2^2} \over {{P_2}}} = {{{6^2}} \over 6} = 6\Omega\)

Biến trở mắc song song với đèn 1 nên \(U_1=U_b=3V\)

Cường độ dòng điện qua mạch:

 \(I = {I_2} = {I_{1b}} = {\wp  \over {{U_2}}} = {6 \over 6} = 1{\rm{A}}\)

Cường độ dòng điện qua đèn Đ1:

\(I_1 = {{{\wp _1}} \over {{U_1}}} = {{1,2} \over 3} = 0,4{\rm{A}}\)

Cường dộ dòng điện qua biến trở :

Ib = I1b – I1 = 1 – 0,4 = 0,6A

Điện trở qua biến trở: \({R_b} = {{{U_b}} \over {{I_b}}} = {3 \over {0,6}} = 5\Omega \)

c) Công suất của biến trở khi đó là:

 \({\wp _b} = {{{U_b^2}} \over {{R_b}}} = {{{3^2}} \over 5} = 1,8W\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan