Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị có nguyên tử khối là 34,97.

Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị :
\(^{35}Cl\) có nguyên tử khối là 34,97.
\(^{37}Cl\) có nguyên tử khối ià 36,97.
Biết rằng đồng vị \(^{35}Cl\) chiếm 75,77% ; hãy tính nguyên tử khối trung bình của clo tự nhiên.

Lời giải:

\(\overline A = {{34,97.75,77 + 36,97.24,23} \over {100}} = 35,45\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan