Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.26 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng tây

Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng tây trong khi gió thổi về hướng nam với vận tốc 50km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của máy bay là 200 km/h.
a.Hỏi phi công đó phải lái máy bay theo hướng nào?
b.Khi đó vận tốc của máy bay so với mặt đất là bao nhiêu?

Giải:

a.Hướng bay thỏa mãn các công thức tổng hợp các vecto vận tốc như sau:

\(\vec v = {\vec v_1} + {\vec v_2}\)

Trong đó \(\vec v\) có hướng Tây, là vận tốc tổng hợp;

\({\vec v_1}\) là vận tốc của máy bay theo hướng cần xác định ( giá trị của \({\vec v_1}\) bằng 200 km/h)

\({\vec v_2}\) là vận tốc của gió theo hướng Nam.

Sơ đồ vận tốc như hình vẽ 1.4G

 

Dễ dàng thấy góc \(\alpha \) lệch khỏi hướng Tây của vận tốc   \({\vec v_1}\) ( tức là hướng Tây – Bắc ) được tính bằng:

\(\sin \alpha  = \dfrac{{{v_2}}}{{{v_1}}} = \dfrac{{50}}{{200}} = 0,25;\)

\(\Rightarrow \alpha  = 14,{48^o}\)

b.Ta có:

\({v^2} = v_1^2 - v_2^2 = {200^2} - {50^2}\)

\(v=193,65\) km/h.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan