Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 13: Tiếng chổi tre trang 29, 30 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 29, câu 4, 5 trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 13: Tiếng chổi tre. Viết 1 – 2 câu về ích lợi của cây cối đối với cuộc sống con người.

Câu 1 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, cho biết chị lao công làm việc vào những thời gian nào.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

những đêm hè, những đêm đông.

Câu 2 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Dựa vào bài đọc, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B.

Những câu thơ sau nói lên điều gì? (đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng)

“Những đêm hè

Đêm đông gió rét

Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về”

☐ sự chăm chỉ của chị lao công

☐ niềm tự hào của chị lao công

☐ sự thay đổi của thời tiết đêm hè và đêm đông

Phương pháp:

Em đọc kĩ những câu thơ và cho biết chúng nói lên điều gì.

Trả lời:

☑ sự chăm chỉ của chị lao công

☐ niềm tự hào của chị lao công

☐ sự thay đổi của thời tiết đêm hè và đêm đông

Câu 3 trang 29 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Tìm từ miêu tả âm thanh của tiếng chổi tre trong đoạn thơ thứ nhất.

Phương pháp:

Em đọc đoạn thơ thứ nhất để tìm từ miêu tả âm thanh của tiếng chối tre.

Trả lời:

Từ miêu tả âm thanh của tiếng chổi tre trong đoạn thơ thứ nhất là: xao xác

Câu 4 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Nhớ lại nội dung câu chuyện Hạt giống nhỏ, viết tiếp để hoàn thành câu phù hợp với nội dung của từng tranh.

Phương pháp:

Em quan sát kĩ các bức tranh và dựa vào nội dung câu chuyện Hạt giống nhỏ để viết tiếp câu.

Trả lời:

Câu 5 trang 30 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về ích lợi của cây cối đối với cuộc sống con người.

Trả lời:

Cây cối có rất nhiều tác dụng đối với con người. Cây cung cấp thực phẩm, hoa quả, bóng mát cho con người. Cây còn giúp lọc sạch không khí.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan