Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.34 trang 15 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào

Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào của gia tốc trong giai đoạn sau là đúng?

(chọn chiều dương trục Ox hướng xuống dưới.)
A.0,5\(m/{s^2}\)            B.- 0,5\(m/{s^2}\)               C.1\(m/{s^2}\)

D.-1\(m/{s^2}\)              E.- 2\(m/{s^2}\).

Giải:

Câu D đúng. Ta có \( - {v^2} = 2a's',\)

hay \(- 100=2a’.50\).

Suy ra \(a’= -1 \;m/{s^2}\) .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan