Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.37 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5cm.

Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5cm. Tốc độ góc của nó không đổi, bằng 4,7rad/s.

a.Vẽ quỹ đạo của nó.

b.Tính tần số và chu kỳ quay của nó.

c.Tính tốc độ dài và biểu diễn vecto vận tốc tại hai điểm trên quỹ đạo cách nhau \(\dfrac{1}{4}\) chu kì.

Giải:

a.Hình 1,6G.

 

b. \(f = \dfrac{\omega }{{2\pi }} = \dfrac{{4,7}}{{2.3,14}} = 0,75\,{s^{ - 1}}\)

   \(T = \dfrac{1}{f} = 1,33\,s\)

c.\(v = r.\omega  = 5.4,7 = 23,5cm/s\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan