Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.38 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn,

Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m. Biết rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của nó.

Giải:

Tốc độ góc: \(Ω= 5\) vòng/giây \(= 5.2π\) rad/s \(=10π\) rad/s.

Tốc độ dài : \(v = rω = 0,4.10π = 4π m/s \)\(\,= 12,56 m/s.\)

Gia tốc : \(a =r{\omega ^2} = 0,4.{(10\pi )^2} \approx 394,4m/s\), hướng vào tâm đường tròn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan