Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14.1, 14.2, 14.4 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

14.1. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 30 V.            B. 20 V.           C. 10 V.            D. 40 V.

14.2.  Đặt điện áp xoaý chiều u = 100\(\sqrt{2}\)cos\(\omega t\) (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điên áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 150 V.             B. 50 V.           C. 100\(\sqrt{2}\)V             D. 200 V.

14.3. Đặt một điện áp xoay chiểu u = 200\(\sqrt{2}\)cos\(100\pi t\) (V) vào hai đẩu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =\(1 \over \pi\) (H) vằ tụ điện có điện dung C =\(2.10^-4 \over2 \pi\)(F) mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 2 A.         B. 1,5 A.        C. 0,75A.            D2\(\sqrt{2}\) A.

14.4.  Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(1 \over4 \pi\) (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điộn một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp xoay chiều u = 150\(1 \over \pi\) cos\(120\pi t\) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là :

A.\(i = 5\sqrt 2 \cos \left( {120\pi t + {\pi  \over 4}} \right)\) (A).

B. \(i = 5\sqrt 2 \cos \left( {120\pi t - {\pi  \over 4}} \right)\) (A).

C. \(i = 5\cos \left( {120\pi t - {\pi  \over 4}} \right)\) (A).

D.\(i = 5\cos \left( {120\pi t + {\pi  \over 4}} \right)\) (A).

Đáp án:

14.1 14.2 14.3 14.4
D D A C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan