Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.68 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử : hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :
hiđro (H), Z = 1 ; liti (Li), Z = 3 ; natri (Na), Z = 11.
Cho nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên.

Lời giải:
\(H:1{s^1}\,\,\,\,\,\,,Li:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,,Na:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{{\rm{s}}^1}\)
Nhận xét: Lớp ngoài cùng của các nguyên tử đó đều có 1 electron trên phân lớp s.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan